Home

Algemeen nieuws

Al langere tijd worden patiënten met chronische aandoeningen als diabetes (suikerziekte) en COPD (een chronische longaandoening) in onze praktijk door de praktijkondersteuner begeleid en opgeroepen voor controles. Dit gaan we vanaf nu ook doen met mensen die bekend zijn met hart- en vaatziekten of risicofactoren daarvoor. Dit vinden wij niet alleen als uw huisarts een goed idee, ook uw zorgverzekeraar verlangt van ons dat we voortaan op deze manier zorg aan u verlenen. U komt hiervoor in aanmerking als u bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte heeft gehad of een hoog risico op hart- en vaatziekten heeft door een gevaarlijke combinatie van risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte.

Het behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten noemen we Cardio Vasculair Risico Management (CVRM).

 

Wat is ketenzorg?                                                                                     

Wanneer verschillende zorgverleners afspraken maken over hoe ze samenwerken bij de zorg voor mensen met een bepaalde chronische ziekte dan spreken we van “ketenzorg”. Dit doen zij om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen leveren.

De zorgverleners die samenwerken bij CVRM zijn de huisarts, de praktijkondersteuner en in sommige gevallen de diëtist. Ook wordt er samengewerkt met de internist, cardioloog en neuroloog. U speelt zelf ook een belangrijke rol in deze keten, want u bepaalt samen met ons hoe de behandeling van uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten eruitziet. Voor de uitvoering van de ketenzorg wordt de praktijk ondersteund door de Stichting Ketenzorg West-Friesland. De kosten van de ketenzorg worden door de zorgverzekeraar vergoed en vallen niet onder het eigen risico voor zover de zorg in de huisartsenpraktijk wordt geleverd. Dit geldt ook voor de kosten van de eventuele dieetbegeleiding door de diëtist.

Uw privacy en persoonsgegevens
Binnen de ketenzorg worden diverse persoonsgegevens van u als patiënt verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor de financiële afhandeling. Wij, de andere betrokken zorgverleners en de medewerkers van de Stichting Ketenzorg West-Friesland, gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisartsenpraktijk.

Mensen vragen steeds vaker aan de huisarts of bepaalde zorg wel of niet vergoed wordt. De huisarts heeft echter geen inzicht in de manier waarop de patiënt verzekerd is en kan dus meestal geen antwoord geven.

Daarom hebben de LHV (Landelijke huisartsenvereniging) en de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) een site gelanceerd, waar de patiënt zelf kan uitzoeken of de de zorg die hij of zij krijgt ook vergoed wordt of niet.

 

www.watzegtmijnpolis.nl

 

VWS heeft samen met cliënten en professionals in de zorg een site gemaakt over de veranderingen in de zorg

 

www.hoeverandertmijnzorg.nl

 

De website geeft uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Interessant voor cliënten, maar zeker ook voor zorgverleners, die veel vragen krijgen over de veranderingen.

 

ZN heeft

 

www.zorgverzekeraars.nl

 

ontwikkeld, met basisinformatie voor verzekerden. Zij krijgen hier onder meer uitleg over het zorgstelsel, de rol van de zorgverzekeraars, de zorgverzekering, controle en fraude. Ook bevat de site een infographic over de besteding van de zorgpremie.

Apeldoorn, 20 juni 2013 – Tijdens het congres Apps4Health op de High Tech Campus in Eindhoven is de app ‘Moet ik naar de dokter?’ gisteren verkozen tot de beste app in de zorg. De Huisartsenpost Apeldoorn is de bedenker van deze app en zij streefden met hun zogeheten ‘zelfhulp-app’ de andere negen genomineerde apps voorbij. ‘Moet ik naar de dokter?’ sleepte ook de publieksprijs in de wacht.

 

ga naar www.moetiknaardedokter.nl 

 

De laatste tijd wordt er regelmatig door patiënten via de assistente gevraagd om een verwijsbrief voor een specialist/paramedicus.

U bent bijvoorbeeld naar de opticien geweest en kreeg aldaar het advies een afspraak te maken bij de oogarts. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Uw huisarts heeft moeite met twee zaken:

- de afspraak bij de oogarts is vaak al gemaakt en u vraagt via de assistente een verwijsbrief omdat die nodig is voor de vergoeding. De huisarts moet dan (vaak al dezelfde dag) een brief schrijven over een patiënt die hij niet gezien heeft voor deze klacht;

- de reden waarom de opticien een verwijzing naar de oogarts adviseert, is voor de huisarts niet altijd duidelijk en verwijzing is ook vaak niet (direct) nodig.

Het verzoek om een verwijsbrief voor de oogarts komt zeer regelmatig voor. Echter, er wordt ook verzocht (vanuit de zorgverzekeraar) om verwijsbrieven voor paramedici die eigenlijk direct toegankelijk zijn, zoals de fysiotherapeut en de mensendieck therapeut.

In het licht van “de huisarts als poortarts” en in het kader van de steeds duurder wordende zorg in de tweede lijn, zal uw huisarts voortaan alléén een verwijsbrief schrijven als hij u persoonlijk heeft gezien en heeft kunnen beoordelen of een verwijzing op dit moment zinnig is.

Avenhorn Nieuws

  • Actueel nieuws

    Patiënten stop Momenteel hebben wij een patienten stop. Mensen die van buiten de regio in Avenhorn komen wonen en nog geen huisarts in de buurt... Lees meer

Berkhout Nieuws

Spierdijk Nieuws

  • Kerstvakantie

    In verband met vakantie zijn de praktijk en apotheek gesloten van: 30 december 2019 t/m 3 januari 2020.   Voor spoedgevallen tijdens praktijkuren (08.00... Lees meer

Ursem Nieuws

  • Nieuws December

    Kerstweek, De praktijk en de apotheek zijn in de week van Kerst GESLOTEN.  Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de praktijk in Spierdijk:... Lees meer

Wognum Nieuws

© 2019 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.