Wognum Nieuws

 

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen zijn de huisartsen in het zuiden van Nederland begonnen met het vaccineren van de mensen uit de bevolkingsgroep 60 t/m 64-jarigen.

Het eerst (dit bepaalt het RIVM) worden de volgende bevolkingsgroepen opgeroepen:
• mensen geboren zijn in 1956 en 1957 (van 01.01.1956 t/m 31.12.1957)
• mensen met ernstig overgewicht (een BMI>40) geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002
• mensen met het syndroom van Down die thuis wonen en geboren zijn in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.

Het is nog niet bekend wanneer onze regio aan de beurt is. Dat hangt mede af van de beschikbaarheid van het vaccin, wat in deze groepen het AstraZeneca vaccin zal zijn.

Zodra wij horen wanneer wij de vaccins zullen krijgen zullen wij de oproepen versturen aan de hierboven genoemde groepen mensen.

U krijgt dan twee oproepen, voor twee vaccinaties, met een tussenperiode van 12 weken.
De vaccinaties zullen plaatsvinden in de De Bloesem in Wognum, waar wij ook al jaren de griepvaccinaties toedienen.
Leest u voordat u naar de Bloesem gaat de informatie bij de uitnodiging goed door.
Wij zullen bij de ingang van de Bloesem nog een laatste check uitvoeren middels een korte vragenlijst en een temperatuurmeting.
Na toediening van het vaccin moet u 15 minuten wachten voordat u weer kunt vertrekken.

 

BMI

De mogelijkheid bestaat dat wij niet alle patiënten uit onze praktijk kennen die een BMI hoger dan 40 hebben. Mocht u een BMI van meer dan 40 hebben en niet zeker weten of wij dat wel weten, neemt u dan contact op met onze praktijk. Wij zullen u voor de metingen op de praktijk uitnodigen.
Hoe u uw BMI berekent kunt u bijvoorbeeld vinden op de website van de Hartstichting: https://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bmi

 

Aanvullende informatie

Verdere informatie over de vaccinatie tegen het Corona virus kunt u vinden op:
• Thuisarts.nl: https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen
• Rijksoverheid, vaccinatie tegen het Corona-virus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
• Onze eigen website www.dewaterling.nl

 

Helaas kunnen de controles die u gewend bent van uw bloeddruk, suikerziekte of longziekte in een periode als deze niet allemaal doorgaan zoals u gewend bent.

 

We moeten rekening houden met minder onderling contact en zo min mogelijk bewegingen in- en uit de praktijk en sommige onderzoeken zoals een longfunctieonderzoek worden landelijk afgeraden op dit moment.

 

Om deze reden willen we meer 

  • met u samen
  • waar mogelijk op afstand uw gezondheid in de gaten houden.

Indien mogelijk kunt u een aantal controles zelf doen (bloeddruk, glucose of bv uw gewicht meten).

De uitslagen kunt u via de website per e-bericht (klik hier) doorgeven of telefonisch of met behulp van beeldbellen met uw Praktijkondersteuner Somatiek doornemen. Ook bij klachten kunt u altijd contact met ons opnemen. Dan proberen wij zo goed mogelijk met u mee te denken.

 

Tot die tijd,... blijf gezond en blijf wandelen, fietsen en genieten.

 

René den Heijer en Ilona Bolhuis-Claasen, huisartsen en Stefanie Tool, praktijkondersteuner

Namens Huisartsenpraktijk Wognum

 

Diverse tips en links van Stefanie Tool, onze praktijkondersteuner:

Hypertensie/ hoge bloeddruk

Diabetes/ suikerziekte

COPD

Wij willen graag onze nieuwe huisarts-in-opleiding (AIOS) voor te stellen: Karin Conijn. Zij zal in het kader van haar opleiding tot huisarts een jaar in onze praktijk werkzaam zijn. Na afloop van dit jaar is zij klaar met haar opleiding en kan zij zelfstandig als huisarts gaan werken. We hopen op een goede samenwerking tussen haar en de mensen die zij in onze praktijk zal zien.

Wij willen graag zoveel mogelijk “normale” zorg blijven leveren. We moeten echter ook adequate maatregelen treffen om de gezondheid van iedereen te bewaken en de kans op besmetting (ook bij ons op de praktijk) zo klein mogelijk te houden. Dat gaat helaas niet altijd goed samen. We zullen daarom samen met u een zorgvuldige afweging maken hoe we u te woord zullen staan: aan de telefoon, via beeldbellen of toch met een afspraak op het spreekuur in de praktijk.

In de praktijk dient u een mondkapje te dragen, net zoals dat nu vereist is in openbare ruimtes en winkels. Wij verzoeken u deze zelf mee te nemen. Wij dragen in de praktijk ook een mondkapje. Ook vragen we u dan bij de ingang uw handen met alcohol te desinfecteren. Maatregelen die wij allemaal inmiddels maar al te goed kennen.

Net als u hopen ook wij dat we met elkaar op deze manier het aantal besmettingen kunnen terugdringen. Zo beschermen we met zijn allen onze kwetsbaren en blijft ook voor hen “normale” zorg mogelijk.

 

Bent u verkouden, heeft u koorts, keelpijn en/of verminderde reuk of smaak?

Laat u via de GGD NHN testen op de aanwezigheid van het Covid-19 virus (bij voorkeur binnen een week na start van uw klachten)

Telefoonnummer GGD voor het maken van een afspraak: 0800 1202.

De kosten van deze test worden betaald door de overheid.

Bij benauwdheid en ernstig ziek zijn neemt u, zoals u gewend bent, telefonisch contact op met uw huisarts of de Huisartsenpost.

Test om te weten of u een Corona-infectie heeft doorgemaakt?


De beroepsvereniging van huisartsen raadt deze test niet aan. De beroepsvereniging geeft aan dat er nog onvoldoende duidelijk is over de betrouwbaarheid van de uitslag, de eventueel opgebouwde bescherming na een infectie en de kans op een hernieuwde infectie met Corona.

Zoals uitgebreid in de media is besproken worden de maatregelen in verband met de Corona-crisis geleidelijk aan versoepeld.

In het begin van de Corona crisis waren strenge maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat de ziekenhuizen de zorg voor mensen met COVID-19 niet aan zouden kunnen. Dat er te weinig IC-bedden beschikbaar zouden zijn. Met name ouderen, maar ook mensen met verminderde weerstand zijn extra kwetsbaar en moeten zoveel mogelijk beschermd worden.

De maatregelen hebben gewerkt. Het aantal IC-opnames is gedaald. Daarom kunnen de regels geleidelijk worden versoepeld. Dan zal blijken wat dat voor effect zal hebben op het aantal mensen dat nog COVID-19 zal krijgen en tot hoeveel opnames op de IC-afdelingen dat zal leiden. Afhankelijk daarvan kunnen de maatregelen voorzichtig verder worden versoepeld of, als het toch tegenvalt, weer worden aangescherpt.

Dit proces zal nog heel lang gaan duren en zal heel veel invloed op onze manier van leven hebben. Dat geldt ook voor onze huisartsenpraktijk. Wij hebben snel intensieve maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat te snel te veel mensen besmet zouden raken met COVID-19.

Nu de maatregelen geleidelijk versoepeld worden willen wij ook kijken hoe wij onze zorg voor de mensen van onze praktijk weer kunnen uitbreiden. Dit moet op verantwoorde wijze en met inachtneming van de op dit moment geldende regels.

De indeling en bezetting van de wachtkamer is daarbij aangepast aan bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand regel. Het verzoek aan u is om maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen te komen in de wachtkamer, alleen te komen en zoveel mogelijk buiten te wachten. Wij zullen zoveel mogelijk proberen u op tijd binnen te halen. We willen het aantal mensen in de wachtkamer beperken tot maximaal 4 mensen. Dat betekent ook dat wij maar een beperkt aantal mensen per dag kunnen ontvangen. Veel zal nog steeds telefonisch of via beeldbellen afgehandeld worden.

Wij hanteren de regels ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen die onze beroepsgroep voorschrijft. Voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven immers altijd geboden. Wij willen zowel onze medewerkers beschermen als voorkomen dat wij COVID-19 op patiënten overdragen. Zoals bij meer zorgverleners hebben wij inmiddels ook zieken in ons team gehad. Gelukkig is het aantal beperkt gebleven en zijn ze inmiddels hersteld.

Als u het voor uzelf prettig vindt om een mondkapje te dragen, dan vinden wij dat natuurlijk prima. U dient hier dan zelf voor te zorgen.

 

Wacht niet met klachten! 

Voor vragen of klachten waarvan u vindt dat u er niet of niet langer mee kunt of wilt wachten kunt u een afspraak bij ons maken. Ook als u twijfelt of u wel langer kunt wachten adviseren wij u ons te bellen en dit te bespreken. U kunt een afspraak maken voor een telefonisch consult, een afspraak voor beeldbellen vanuit uw huis of toch op het spreekuur. Wij kunnen hierin meedenken wat in uw geval de beste keuze is.

Wij zullen altijd navragen of er een verdenking/risico op COVID-19 bestaat of niet.

Een voorbeeld van vragen die wij wekelijks vaak krijgen betreft huidafwijkingen. Die kunnen wij goed beoordelen als u ons goede, heldere en scherpe foto’s toestuurt: liefst meerdere foto’s van dichtbij en 1 overzichtsfoto. Op deze website dewaterling.nl vindt u de optie e-consult huid.

Voor beeldbellen kunt u een afspraak maken via onze assistentes. Zij kunnen u uitleggen hoe dat gaat en een afspraak voor u maken. Wij hebben daar tot nu toe goede ervaringen mee.

 

Zo willen wij langzamerhand zoveel als mogelijk weer de zorg die wij kunnen bieden gaan uitbreiden. Uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende landelijke adviezen en regels.

Wij hopen u met dit bericht weer wat duidelijkheid te kunnen geven.

Aarzelt u niet om telefonisch contact met ons op te nemen.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd met alle beperkingen die ons worden opgelegd. Maar het is goed bedoeld en in ons aller belang. Let goed op elkaar en zorg goed voor elkaar. Zo zullen we proberen zo goed mogelijk deze lange en onzekere periode door te komen.

Pagina 1 van 5

© 2021 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.