Wognum Nieuws

"Mailen" met de huisartsenpraktijk Wognum is per heden veranderd

Voor de veiligheid zal vanaf heden(10-7-17) alle mailcontact via een beveiligde server verlopen. U kunt ons bereiken via onze website: https://www.dewaterling.nl. Als u hier een formulier invult of een vraag stelt, krijgt u de eerste keer uw inloggegevens gemaild. Hiermee kunt u, bij "Home", inloggen op de Waterling website. Na het inloggen verschijnt het berichten menu:

Berichten Menu de Waterling Huisartsengroep

Als wij uw bericht beantwoorden, ontvangt u een email op het aangegeven emailadres met de volgende tekst: “Er is een nieuw bericht zie onderwerp van deze mail om welk bericht het gaat!”. U kunt vervolgens, om het antwoord te kunnen lezen, inloggen op de Waterling website.

Op deze manier is alle informatieuitwisseling tussen u en ons altijd veilig.

Nieuw in ons menu hier links is ook de optie "Niet Medisch bericht Versturen", ook dit bericht blijft op de Waterling.nl. Een medisch bericht kunt u in sturen via "Aanvragen E-Consult".

Ontvangt u geen inloggegevens of berichten? Kijk dan a.u.b. in uw spambox en sta mails van @dewaterling.nl toe in uw spamfilter.

Huisartsenpraktijk Wognum

Certificaat NHG-Praktijkaccreditatie

Huisartsenpraktijk Wognum heeft net als voorgaande jaren ook dit jaar het certificaat voor
NHG-Praktijkaccreditering behaald. Dit programma van het Nederlands Huisartsen Genootschap beoordeelt de praktijk op kwaliteit, het leveren van goede en verantwoorde zorg en op bedrijfsvoering.


Op de dag van de accreditatie komt er iemand van het NHG, de accrediteur, een hele dag langs om alles te beoordelen en met de medewerkers te spreken. Daarbij worden ook de door een aantal patiënten ingevulde enquêtes besproken. Hierin kunnen de gevraagde personen hun oordeel geven over de huisartsen en de praktijk, waar wij vervolgens weer van kunnen leren.

Enkele punten die naar voren kwamen:

  • De wachttijd aan de telefoon is natuurlijk altijd een gevoelig punt als er gesproken wordt over de bereikbaarheid van de huisarts. Uit de enquête blijkt dat de wachttijd bij ons duidelijk korter is dan het landelijk gemiddelde. We proberen op drukke momenten de mensen aan de telefoon aandacht te geven maar ook de wachttijd aan de telefoon zoveel mogelijk te beperken.
  • Positieve opmerkingen waren er ook over de bereikbaarheid van de telefoon bij spoed, de gewenste hulp die geboden wordt bij spoed en de informatie over de praktijk.
  • Verschillende mensen gaven aan wel eens moeite te hebben met het feit dat zij geregeld een andere arts krijgen. Wij hebben daar natuurlijk begrip voor, wij hebben er bewust voor gekozen een actieve bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe huisartsen.

Wij zijn blij met het behaalde certificaat, maar nog belangrijker vinden wij het de kwaliteit van de praktijk volgens de landelijk opgestelde kwaliteitsnormen en -eisen door een externe organisatie te laten beoordelen.

We zullen ons de komende tijd weer volop inzetten om ook de volgende keer deze certificering te behalen.

Herhaalrecepten van specialisten

U bent gewend dat u bij ons uw herhaalrecepten kunt inleveren om vervolgens de medicatie bij de apotheek op te halen.

Onder deze recepten bevinden zich ook medicijnen die door de specialisten in het ziekenhuis zijn voorgeschreven. Die kunt u ook bij ons bestellen, behalve wanneer wij van de specialist die het recept heeft voorgeschreven nog geen bericht hebben ontvangen dat dit middel is voorgeschreven of dat er een verandering van bijvoorbeeld de dosering heeft plaatsgevonden. In die gevallen dient u het herhaalrecept bij de specialist aan te vragen.

Dit lijkt omslachtig, maar wij zijn verantwoordelijk voor de voorgeschreven medicatie. Het is van het grootste belang dat u de juiste medicijnen krijgt en wij kunnen deze verantwoordelijkheid alleen nemen als wij op de hoogte zijn van de meest actuele medicatielijst en de doseringen van de medicijnen. Dat is in de eerste plaats voor u als patiënt van belang.
Wij doen ons best, in nauwe samenwerking met de apotheek, om de medicatielijst up-to-date te houden.

Wij hopen dan ook dat u er begrip voor heeft, in de eerste plaats in uw eigen belang, als wij u een enkele keer verzoeken een herhaalrecept bij de specialist aan te vragen, als wij niet op de hoogte zijn van het gebruik van een bepaald medicijn of van een veranderde dosering.

Het wratten/stikstof spreekuur

Voet- en handwratten kunnen behandeld c.q. bevroren worden met behulp van stikstof. Stikstof is een vloeibare stof van -180 °C. Deze stof vervliegt (verdampt), waardoor het na aanlevering slechts kort bruikbaar is. Soms moet de behandeling, voor een succesvol resultaat, een aantal keer, met tussenpozen van 1 maand, herhaald worden.

Stikstof kan ook gebruikt worden om andere huidafwijkingen te behandelen, bijvoorbeeld voorstadia van huidkanker. Deze laatste plekjes zijn vaak eerst beoordeeld door één van de huisartsen. Personen krijgen van de huisarts het advies om de plekjes te laten behandelen met stikstof. De afgelopen jaren is met name het aantal personen in de laatste categorie fors toegenomen.

Wat gaat er veranderen?

Tot nu toe hadden wij elke eerste maandag van de maand ‘s middags een inloop spreekuur voor de stikstof behandelingen. Dat zorgt steeds vaker voor een overvolle wachtkamer.

Vanaf heden willen we graag dat u ook voor een stikstofbehandeling een afspraak maakt. Ons doel is hiermee de wachttijd voor u te beperken. Voor de huisartsenpraktijk is het prettig als we weten wie er komen en hoe laat.

Nieuwe AIOS, huisarts in opleiding, per 1 maart 2017

Per 1 maart 2017 start bij ons Patricia Sombroek. Ze heeft voordat ze bij ons begint ervaring opgedaan op de afdeling interne geneeskunde in het ziekenhuis in Zaandam. Daarnaast heeft ze tijdelijk gewerkt op een eerste hulp en bij een huisartsenpraktijk in Suriname. Haar moeder is huisarts en hier heeft ze ook als doktersassistente gewerkt. Zo heeft ze al veel relevante werkervaring opgedaan. Patricia Sombroek woont in Volendam.

NIET VERSCHIJNEN OP UW AFSPRAAK?

Helaas blijkt het in toenemende mate te gebeuren dat patiënten wel een afspraak maken op het spreekuur, maar vervolgens niet op de afgesproken tijd verschijnen. Tegen andere patiënten hebben we dan moeten zeggen dat het spreekuur vol is, terwijl de betreffende patiënt niet verschijnt.  Wij hebben al een geruime tijd het beleid dat wij niet verschenen personen dan bellen. Soms is iemand het echt vergeten, dit kan een keer gebeuren, maar we krijgen ook reacties als: “het kwam niet uit” of  “ik wil toch niet naar de huisarts-in-opleiding”.  Dat is zeker niet de bedoeling.

In navolging van de tandartsen en de ziekenhuizen hebben wij nu besloten een ‘no show’-tarief in te stellen. Niet, of Niettijdig (24 uur van te voren) afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. U ontvangt hier persoonlijk een rekening van. Omdat er geen zorg verleend is, wordt deze rekening niet door uw zorgverzekeraar vergoed. U wordt verzocht deze nota zelf te voldoen. Er zal pas een nieuwe afspraak gemaakt kunnen worden als de openstaande nota voldaan is. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor levensbedreigende spoed.

Het tarief dat wij hanteren is 15 euro voor een enkel consult/afspraak van 10 minuten en 30 euro voor een langer consult/afspraak. De afspraken bij de praktijkondersteuners zijn altijd langere consulten.

Wij hopen dit tarief zelden of nooit in rekening te hoeven brengen. Ons primaire doel is het terugdringen van het aantal personen die niet op de afspraak verschijnt.

Het team van de Huisartsenpraktijk Wognum

Bericht van de huisartsenpraktijk Wognum

Inhoudsopgave

  • Stagiaires

  • Reiziger vaccinaties

 

Stagiaires

Huisartsenpraktijk Wognum is een officieel erkende leerinstelling. Hierdoor ziet u afwisselend nieuwe en tijdelijke gezichten. 

Daarnaast zijn er natuurlijk altijd de huisartsen in opleiding. Dit zijn afgestudeerd artsen, vaak al met diverse werkervaringen, die bezig zijn met de laatste fase van hun specialisatie tot huisarts. Na de afronding hiervan mogen ze zelfstandig een praktijk overnemen. Op dit moment zijn dit Huub Stelder en Patricia Sombroek. Huub Stelder blijft bij ons tot 1 september 2017 en Patricia Sombroek tot 1 maart 2018.

Met het opleiden van nieuwe mensen houden we elkaar scherp, zijn we altijd goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen we met enthousiasme bijdragen aan voldoende gekwalificeerd personeel op alle terreinen van de huisartsenzorg. Stagiaires werken altijd onder toezicht en begeleiding, maar mogen afhankelijk van hun leerproces geleidelijk meer zaken zelfstandig uit gaan voeren. Het komt ook voor dat ze u zullen vragen of het goed is dat het consult wordt opgenomen. Dat geeft de huisartsen de mogelijkheid achteraf mee te kijken en de betreffende stagiair feedback te geven.

 

Reiziger vaccinaties

De vakantieperiode komt er weer aan. Steeds vaker maken mensen reizen naar gebieden waar vaccinaties of adviezen nodig of soms zelfs verplicht zijn.

Met de Olympische Spelen van deze zomer geven Braziliaanse onderzoekers aan dat voor bezoekers aan de Olympische Spelen het risico op een besmetting met een virusinfectie zoals dengue, chikungunya en het zika-virus zeer klein is. Deze virusinfecties worden overdags, mn in steden, overgedragen door muggen. Bescherming met DEET, naast algemene anti-muggenmaatregelen, wordt dan ook  aanbevolen.

Zwangeren wordt aangeraden een goede afweging te maken en sterk te overwegen een reis naar de tropen uit te stellen, vanwege o.a. deze virusinfecties.

Op de site van het RIVM is veel informatie te vinden over het zika-virus.

Malaria en Gele Koorts komen in bepaalde steden in Brazilië (Belo Horizonte, Manaus, Brasilia) voor.

Het aantal reizigers naar Oost-Europa neemt toe. Turkije laat een afname zien van het aantal toeristen.

Ook in landen als Kroatië of andere landen rond de Middellandse Zee neemt het risico op bv hepatitis A toe. Een dergelijke infectie, die makkelijk via het eten opgelopen kan worden, kan uw vakantieplezier behoorlijk bederven. U kunt er langdurig ziek van worden. Er is geen therapie voor. De meeste mensen genezen wel van Hepatitis A. Dit is vaak anders voor ouderen en mensen met verminderde weerstand die bij thuiskomst door de vakantiegangers besmet kunnen worden. Dan kan het ineens een levensbedreigende ziekte worden.

Behalve wat u eventueel in het reisbureau te horen krijgt is het van groot belang dat u zich goed laat adviseren over de gezondheidsrisico's van uw reis. Een dergelijk advies is altijd op maat en afhankelijk van wat iemand gaat doen.

Als u reisplannen heeft en u weet niet zeker of hiervoor een advies nodig is, neem dan even contact op met de huisartsenpraktijk Wognum. Mocht een advies nodig zijn, dan krijgt u een intakeformulier. Dit formulier is overigens ook te downloaden vanaf onze website www.dewaterling.nl. Aan de hand van dit formulier wordt uitgezocht wat het advies is. Bij dit advies worden naast de eventuele vaccinaties en benodigde recepten ook folders meegegeven en algemene adviezen gegeven.

Veel verzekeraars vergoeden in de aanvullende verzekering sinds 2006 het advies en de vaccinaties, op voorwaarde dat het gedaan wordt via een "Landelijk Centrum Reizigersvaccinatie" (LCR) gecertificeerde praktijk.

Onze praktijk is LCR gecertificeerd en voldoet aan deze landelijke richtlijnen.

Preventie is een kleine moeite en kan veel ellende voorkomen.

Het team van de Huisartsenpraktijk Wognum