Spierdijk Nieuws

 

 

In verband met zwangerschapsverlof zal mevrouw Beetsma vanaf 1 oktober 2020 afwezig zijn.
Ze heeft een gezonde zoon gekregen. 

Ze komt weer terug per 1 februari 2021.
Mevr Stravens blijft nog tot half februari op de dinsdag.

 

Haar dagen zullen worden waargenomen door dhr. Melini en  mevr. Stravens.

 

Nieuw rooster van de artsen tijdens haar zwangerschapsverlof:

 
Dhr Mellini: maandag, woensdag en donderdag.

Mevr Stravens: dinsdag

Mevr Wijmans: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Het rooster van de artsen als mevr Beetsma weer terug is:

 

Dhr Melini: dinsdag en donderdag

Mevr Beetsma: maandag en woensdag

Mevr Wijmans: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

groeten team Spierdijk 

 

U hebt waarschijnlijk al vernomen dat het prikpunt in de Oever dicht was in verband met de corona.

Helaas is er besloten om deze locatie nooit meer open te stellen. 

Dit was natuurlijk slecht nieuws voor alle mensen, die gebruik maakten van dit prikpunt.

 

Gelukkig hebben we nu toch goed nieuws

 

Vanaf dinsdag 30/6/2020 komt er een prikpunt van DCWF in de huisartsenpraktijk.

 

Elke dinsdag en vrijdag van 8:30-9:00

 

U kunt alleen helaas niet in onze wachtkamer wachten ivm onze corona-maatregelen.

Gelukkig heeft de kerk een ruimte beschikbaar gesteld om te wachten.

U kunt dan via de achteringang naar binnen en daar wachten.

 

groeten Team Spierdijk

 

Prikpunten in de regio per 1/7/2020

priklocatie adres maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
BERKHOUT 

Dorpshuis De Ridder,

Kerkebuurt 171 

8:30-9:00 8:30-9:00 8:30-9:00 8:30-9:00 8:30-9:00
DE GOORN

Muziekvereniging
Kunst naar kracht,

pietergrootstraat 17

8:30-9:15   8:30-9:15    
HOORN

Dijkland ziekenhuis

poli 7

7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00
OBDAM HELAAS GESLOTEN          
SPIERDIJK Huisartsenpraktijk Wijmans, Spierdijkerweg 107   8:30-9:00     8:30-9:00
WOGNUM 

Cultureel centrum het Trefpunt,

Sportlaan 11

8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30

 

 

Het leven is niet maakbaar

De Corona crisis zet ons allen aan het denken. Dit onzichtbare virus zet onze wereld op zijn kop. Er worden vergaande maatregelen genomen, zodat er niet teveel mensen tegelijk ziek worden en de ziekenhuizen overbelast raken. 

 

We vinden het fijn en geruststellend als we controle hebben over alles wat er gebeurt. Maar… 

 

het leven is niet maakbaar: niet alles is oplosbaar of te genezen, ook niet “als we maar hard genoeg ons best doen”. 

 

Dit is wat het nu is: 

- Kinderen zitten zonder hun vriendjes en structuur in hun dag thuis. 

- Ouders werken allebei thuis en moeten daarnaast nog de kinderen met hun schoolwerk helpen. 

- De bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen mogen niet bezocht worden. 

- De structuur van dagbesteding die voor kwetsbare jongere en oudere mensen is weggevallen. 

- Er is ziekte of verlies van dierbaren waarbij normaal menselijk contact nauwelijks mogelijk is of het afscheid plaatsvindt in een kleine groep. 

 

Hoe lang deze situatie nog doorgaat? Niemand weet het. 

 

Gaat het niet goed met u of uw kinderen? 

bespreek het met school, (school)maatschappelijk werk (loket Zorg en Welzijn Gemeente Koggenland) of de huisarts. Ook de praktijkondersteuner GGZ, die in de huisartsenpraktijk werkt, kan u bijstaan. 

 

Brief aan de ouderen

We hebben in de 1e weken van de lockdown in verband met de corona-crisis een brief gestuurd naar de 80-plussers in onze praktijk met het advies eens na te denken over het levenseinde.

 

De reacties van de mensen (of hun kinderen) hierop was wisselend:

 

“ik wil nog niet dood, dus alles moet uit de kast gehaald worden!”

 

“een opname heeft in mijn geval weinig meerwaarde, ik heb een heel leven achter me en ik laat de IC plekken liever voor de jongere mensen beschikbaar”

 

“ ik wil er nu niet over denken, dat regelen we wel als het zover is"

 

“ wat een goed initiatief, ik heb met mijn moeder een fijn gesprek over de brief gehad, we hebben gehuild, maar we zijn samen tot de conclusie gekomen dat, mocht het zover komen, het laatste stukje thuis omgeven met de dierbaren belangrijker is dan met alle toeters en bellen naar een ziekenhuis voor mogelijk nog een kleine verlenging van het leven of in eenzaamheid doodgaan"  

 

We kunnen u niet dwingen om over het ergste scenario na te denken. Dat is aan u. Wat we wel weten uit het verleden is dat het goed werkt om als het nog zonnig is, na te denken over wat te doen als het gaat stormen. Dit gaat beter dan op het moment dat de storm al is losgebarsten (en iedereen in stress is) goede beslissingen te nemen. Het kan dan zomaar zijn dat in de panieksituatie u opgenomen wordt, terwijl later de familie zegt “ dit had vader zo nooit gewild”. Dit geldt nu met name voor het coronavirus, maar er zijn ook andere situaties denkbaar (behandeling voor kanker, een gebroken heup)

 

Wilt u uw behandelwensen vastleggen:

 

Op thuisarts.nl is een keuzehulp: Verken uw wensen voor zorg en behandeling. 

 

kijk dan op deze site bij aanbod/behandelwensen voor het levenseinde. 

https://www.dewaterling.nl/aanbod/levenseinde

 

Post-Intensive Care Syndroom (PICS)

Kennis over het PICS is de laatste jaren toegenomen en uitgebreid onderzocht. Er is een netwerk van specialisten en therapeuten, die hier veel vanaf weten. 

 

Doordat er nu veel mensen met corona (covid-19) op de IC terecht zijn gekomen, is er ook meer aandacht voor het PICS vanuit de huisartsen.

 

Hieronder wat korte informatie en adviezen voor patiënten met PICS.
In Spierdijk zit Maaike Huijser van Reenen, Manueel therapeut en ook sinds kort gecertificeerd voor covid-19.
Ze kan eventueel in samenwerking met diëtiste Louise Groot mensen na een ziekenhuis- of IC-opname begeleiden bij de revalidatie thuis.

https://dietistepraktijklouisegroot.nl/

 

http://www.fysiotherapiekoggenland.nl

 

U kunt een verwijzing bij uw huisarts vragen

 

Patiënten informatie na Corona (Covid-19):

Bij thuiskomst na een ziekenhuis/IC-opname door Corona kunnen er een aantal klachten aanwezig zijn. Dit kan zijn op fysiek, mentaal (geestelijk) en of cognitief (geheugen/aandacht etc) gebied als gevolg van de IC-opname.
Dit wordt ook wel het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

Als u naar huis mag zijn het stellen van kleine doelen belangrijk.
Een klein doel is bijvoorbeeld iets te drinken maken, of een paar stappen meer zetten zonder dat u daarna moet rusten. Vraag niet teveel tegelijk van uzelf.

Hobbys kunnen tijdelijk niet meer aantrekkelijk of uitvoerbaar zijn. Sta dit toe en kijk naar nieuwe mogelijke activiteiten om uit te voeren.

Veel mensen die ernstig ziek geweest zijn maken zich zorgen. Het is normaal als u zich afvraagt of u het thuis en/of op het werk weer aan kunt. Praat hierover met uw naasten.

Uw herstel kan een lange tijd vergen: als u beter wordt en meer gaat doen kan het zijn dat het u allemaal teveel wordt. Hierover praten met uw familie of een goede vriend kan dan helpen. Zoek zo nodig professionele hulp en raadpleeg u huisarts.

Bij PICS kan er sprake zijn van zwakke conditie, spier- en zenuwpijn, slechte eetlust, slaapproblemen, nachtmerries en flashbacks, angst, depressie, snel geëmotioneerd zijn, stress of geheugen- en concentratieproblemen. Voor familieleden met aanblijvende emotionele klachten is PICS-F(amily) beschreven.

Tijdens de revalidatie kan een fysiotherapeut zinvol zijn om u te begeleiden in het herstel proces. Vraag u huisarts voor een geschikte fysiotherapeut.

Meer informatie en instructie filmpjes:
*
In Google zoeken naar NPI REACH

Bron: Intensive Care afdelingen van Netwerk IC Nijmegen & Omstreken, 
revalidatie na IC opname AMC en REACH

 

 

Ondersteuning voor mantelzorgers

De Luisterlijn (0900-0767) om even stoom af te blazen.

De mantelzorglijn (030-7606055) heeft professionals klaarstaan die naast een luisterend oor vooral ook tips en advies aan mantelzorgers geven.

Op de website van MantelzorgNL staat praktische informatie over mantelzorg en corona. https://mantelzorg.nl/

Mantelzorgsteunpunt voor o.a. gemeenten Medemblik en Koggenland is: Helder advies & mantelzorg.  Zij kunnen u helpen de balans in uw leven weer terug te vinden door regeltaken van u over te nemen. http://www.helderadviesenmantelzorg.nl/

Op de website NLvoorElkaar kunt u de hulp die nodig is in typen en kan hij/zij lokaal worden gekoppeld aan iemand die hulp kan bieden. Gemeenten dragen zorg voor duidelijke vindbaarheid van het lokale vrijwilligersnetwerk. https://www.nlvoorelkaar.nl/

 

 

Opstarten normale spreekuren?

Er wordt gezocht naar manieren om de "gewone" zorg in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken weer op te starten, waarbij rekening wordt gehouden met het Coronavirus. Bij ons wordt de wachtkamer opnieuw ingericht (waarbij voortaan slechts enkele mensen tegelijk kunnen zitten met 1.5 meter tussenruimte).


U zult afgelopen twee maanden misschien al gemerkt hebben dat klachten waar u normaal voor naar de dokter gaat:

 

- ook vanzelf weer over gaan, zonder dat u contact heeft gezocht met de huisarts (bijvoorbeeld klachten van een blaasontsteking, rugpijn, huiduitslag)

 

- prima telefonisch of via beeldbellen opgelost kunnen worden 

 

- via een e consult (zo nodig met bijgesloten foto's) afgehandeld kunnen worden

 

De huisartsen zullen dus ook in de toekomst meer telefonisch, via beeldbellen of digitaal blijven doen.
Ook kijken we of de chronische patiënten van de praktijkondersteuner bijvoorbeeld metingen thuis kunnen doen en de gegevens kunnen mailen naar de praktijk.

 

Het is op meerdere fronten een spannende tijd en de zorg zoals we die gewend waren zal veranderen. Ook specialisten zullen meer met "beeldbellen" gaan doen, om te voorkomen dat er teveel patiënten tegelijk in het ziekenhuis zijn.  

 

BELANGRIJK: neem altijd contact op als u zich zorgen maakt over uw klacht en Thuisarts.nl heeft onvoldoende duidelijkheid gegeven.

 

Het huidige landelijk beleid tav de Corona-crisis maakt dat ook onze praktijk ingrijpende maatregelen heeft moeten treffen om verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken: 

 

  • Patiëntencontacten vinden deze periode vrijwel uitsluitend plaats via de telefoon, de mensen wordt dringend verzocht NIET naar de praktijk te komen.
  • Alleen in geval van spoed zullen wij, NA EERST TELEFONISCH OVERLEG, een afspraak op het spreekuur maken.
  • Alle normale afspraken en controles worden uitgesteld tot na de Corona-crisis.
  • Het advies is bij koorts boven de 38 graden C, hoesten, niezen, keelpijn, kortademigheid thuis te blijven tot 24 uur na verdwijnen van de klachten.
  • Bel de huisarts als u zieker wordt of kortademiger.  
  • Voor oudere mensen boven de 70 jaar en mensen met een chronische ziekte die koorts hebben boven de 38 graden C EN hoesten en/of kortademig zijn geldt dat zij de huisarts of de huisartsenpost meteen moeten bellen. Komt u dan NIET naar de huisartsenpraktijk toe.

 Voor goede informatie over het Corona-virus kunt u kijken op de volgende websites:

Zoals al vermeld: voor algemene spoedeisende vragen zijn wij natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar.

 

Het is opvallend en prettig om te zien hoezeer de mensen hiervoor begrip tonen en zich aan dit beleid houden. De ernst van de crisis met ingrijpende gevolgen is ons allemaal meer dan duidelijk.

 

We hebben zelfs beschermingsbrillen en mondkapjes van mensen ontvangen, die we goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank ook voor de gekregen attenties!

 

De Corona crisis zet ons allen ook aan het denken. Het leven is niet altijd maakbaar en niet alles blijkt oplosbaar of te genezen te zijn. Hoe verdrietig ook, misschien is dit een goed moment om u af te vragen: “Wil ik nog wel opgenomen worden als ik getroffen word door het virus, als ik door andere aandoeningen of een hoge leeftijd een  kleine kans op genezing heb? Wil ik dat laatste stukje van mijn leven in het ziekenhuis zijn zonder mijn naasten om mij heen?”

 

Heb het hierover met uw dierbaren en bel ons als u erover wilt praten.

 

Tot slot willen wij alle mensen heel veel sterkte wensen in deze moeilijke en onzekere tijd die veel van iedereen vergt.

 

We hopen op een goede en prettige samenwerking.

 

namens praktijkhouder Corinna Wijmans, de andere huisartsen Anne-Geerte Beetsma en Leandro Melini en de rest van het Team Spierdijk

Pagina 1 van 2

© 2021 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.