Spierdijk Nieuws

 

Apotheekhoudende huisartsenpraktijken dragen het apotheekgedeelte over aan een openbare apotheek

 

In 2022 komt er een einde aan een tijdperk. Enkele jaren geleden is de apotheek van de huisartsenpraktijk in Berkhout overgedragen aan een openbare apotheek, nu gaat dit ook gebeuren voor de praktijken Avenhorn, De Goorn, Spierdijk en Ursem.  

 

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk werd ooit in het leven geroepen voor de gebieden in Nederland, waar de afstand tot een apotheek te ver was.  De dubbelfunctie huisarts/apotheker was tot een aantal jaren geleden nog wel te doen. Echter: het huisartsenvak is veranderd en vraagt veel meer inzet. Ook de apotheek is veel drukker geworden met veel meer receptregels, veel meer eisen en voorwaarden. We hebben nu dus gezamenlijk besloten dat we de apotheek gaan overdragen om ons huisartsenwerk goed te kunnen blijven uitoefenen nu en in de toekomst.

De overdracht van onze apotheken vindt plaats:

Praktijk De Goorn   1 januari 2022

Praktijk Avenhorn   1 februari 2022

Praktijk Ursem        1 maart 2022

Praktijk Spierdijk     1 april 2022

 

De apothekers van Apotheek Westfriesland & Obdam zullen de patiënten van deze 4 praktijken overnemen. We zijn hier heel blij mee. Zij kennen de regio goed en staan bekend om de goede zorg die ze leveren.

 

In 2023 zal “Apotheek De Goorn” zich vestigen in De Goorn, tot die tijd zullen uw medicijnen thuis bezorgd worden door hen.  

 

Een hele verandering, dat realiseren we ons. Het is voor ons ook een moeilijke beslissing geweest. We zijn dankbaar dat we zo lang de mogelijkheid hebben gehad om ook de apotheekzorg te mogen leveren aan u, want dat doen niet zoveel huisartsen in Nederland meer tegenwoordig.  

 

Enkele weken voordat uw huisarts de apotheek overdraagt ontvangt u nog een brief van ons en de nieuwe apotheek waarin meer informatie zal staan.

 

Vriendelijke groeten,

Van alle medewerkers van de huisartsenpraktijken Avenhorn, De Goorn, Spierdijk en Ursem

 

 

“Open” is een groot project van de overheid, waar wij als huisartsen aan meewerken. Na een hoop inspanningen is het sinds november 2020 mogelijk om inzage te krijgen in uw huisartsendossier. Hiervoor kunt u zich aanmelden via de Uw Zorg online app of via de beveiligde site https://huisartsenpraktijkspierdijk.uwzorgonline.nl U kunt via deze omgeving een bericht sturen naar de huisarts, een telefonische afspraak maken of uw chronische medicatie inzien/herhalen.

 

Op de site van de Waterling: www.dewaterling.nl  vind u onder het kopje Algemeen Nieuws de link “Online inzage via: Uw zorg online”, hier vind u alle benodigde informatie.  https://www.dewaterling.nl/home/algemeen-nieuws/621-online-inzage-via-uw-zorg-online)

Als we aan mensen het voorstel geven om zich aan te melden zeggen ze vaak: 'dat heb ik al gedaan'. 
Daarom is het goed om even wat dingen op een rijtje te zetten:

Er zijn inmiddels namelijk verschillende digitale mogelijkheden:

* via  onze website www.dewaterling.nl hier kunt u medicatie of een e-consult aanvragen. Ook hier heeft u een inlognaam en wachtwoord voor nodig.

*  inloggen in het ziekenhuis in Hoorn en Alkmaar via de sites van de ziekenhuizen. Ook bij veel academische ziekenhuizen is dit al langer mogelijk. Hier kun u meestal inloggen met Digi-D en kunt u uw ziekenhuisdossier inzien.

* Opt in, hiermee geeft u toestemming voor het uitwisselen van medicatie gegevens met de andere apotheken. Ook kan de Centrale huisartsenpost hierdoor inkijken in uw medicatie, uw probleemlijst (dit zijn diagnoses) en de laatste 5 consulten.

 

Succes en als het niet lukt vraag dan hulp aan onze assistentes.

 

ID laten zien in de huisartsenpraktijk

 

In het ziekenhuis moeten alle patiënten bij inschrijving hun ID laten zien. Bij de huisarts lijkt dat niet nodig, omdat we veel mensen al lang en goed kennen natuurlijk. 

Toch is het voor verschillende zaken wettelijk verplicht om ook in de huisartsenpraktijk een ID te hebben gecontroleerd.
Bijvoorbeeld voor de koppeling met uw zorg online voor het inzien van uw huisartsendossier (zie een artikel op de site 
https://www.dewaterling.nl/home/algemeen-nieuws/621-online-inzage-via-uw-zorg-online)

Ons doel is dus om bij zoveel mogelijk mensen het ID te checken.

Dus ook al bent u al jaren patiënt bij ons, onze vraag is om  de eerstvolgende keer als u op de  praktijk bent ons even uw ID laten zien?

Alvast bedankt.

groeten Team Spierdijk

 

 

U hebt waarschijnlijk al vernomen dat het prikpunt in de Oever dicht was in verband met de corona.

Helaas is er besloten om deze locatie nooit meer open te stellen. 

Dit was natuurlijk slecht nieuws voor alle mensen, die gebruik maakten van dit prikpunt.

 

Gelukkig hebben we nu toch goed nieuws

 

Vanaf dinsdag 30/6/2020 komt er een prikpunt van DCWF in de huisartsenpraktijk.

 

Elke dinsdag en vrijdag van 8:30-9:00

 

U kunt alleen helaas niet in onze wachtkamer wachten ivm onze corona-maatregelen.

Gelukkig heeft de kerk een ruimte beschikbaar gesteld om te wachten.

U kunt dan via de achteringang naar binnen en daar wachten.

 

groeten Team Spierdijk

 

Prikpunten in de regio per 1/7/2020

priklocatie adres maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
BERKHOUT 

Dorpshuis De Ridder,

Kerkebuurt 171 

8:30-9:00   8:30-9:00   8:30-9:00
DE GOORN

Muziekvereniging
Kunst naar kracht,

pietergrootstraat 17

8:30-9:15   8:30-9:15    
HOORN

Dijkland ziekenhuis

poli 7

7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00 7:15-17:00
OBDAM HELAAS GESLOTEN          
SPIERDIJK Huisartsenpraktijk Wijmans, Spierdijkerweg 107   8:30-9:00     8:30-9:00
WOGNUM 

Cultureel centrum het Trefpunt,

Sportlaan 11

8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30 8:30-9:30

 

 

Het leven is niet maakbaar

De Corona crisis zet ons allen aan het denken. Dit onzichtbare virus zet onze wereld op zijn kop. Er worden vergaande maatregelen genomen, zodat er niet teveel mensen tegelijk ziek worden en de ziekenhuizen overbelast raken. 

 

We vinden het fijn en geruststellend als we controle hebben over alles wat er gebeurt. Maar… 

 

het leven is niet maakbaar: niet alles is oplosbaar of te genezen, ook niet “als we maar hard genoeg ons best doen”. 

 

Dit is wat het nu is: 

- Kinderen zitten zonder hun vriendjes en structuur in hun dag thuis. 

- Ouders werken allebei thuis en moeten daarnaast nog de kinderen met hun schoolwerk helpen. 

- De bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen mogen niet bezocht worden. 

- De structuur van dagbesteding die voor kwetsbare jongere en oudere mensen is weggevallen. 

- Er is ziekte of verlies van dierbaren waarbij normaal menselijk contact nauwelijks mogelijk is of het afscheid plaatsvindt in een kleine groep. 

 

Hoe lang deze situatie nog doorgaat? Niemand weet het. 

 

Gaat het niet goed met u of uw kinderen? 

bespreek het met school, (school)maatschappelijk werk (loket Zorg en Welzijn Gemeente Koggenland) of de huisarts. Ook de praktijkondersteuner GGZ, die in de huisartsenpraktijk werkt, kan u bijstaan. 

 

Brief aan de ouderen

We hebben in de 1e weken van de lockdown in verband met de corona-crisis een brief gestuurd naar de 80-plussers in onze praktijk met het advies eens na te denken over het levenseinde.

 

De reacties van de mensen (of hun kinderen) hierop was wisselend:

 

“ik wil nog niet dood, dus alles moet uit de kast gehaald worden!”

 

“een opname heeft in mijn geval weinig meerwaarde, ik heb een heel leven achter me en ik laat de IC plekken liever voor de jongere mensen beschikbaar”

 

“ ik wil er nu niet over denken, dat regelen we wel als het zover is"

 

“ wat een goed initiatief, ik heb met mijn moeder een fijn gesprek over de brief gehad, we hebben gehuild, maar we zijn samen tot de conclusie gekomen dat, mocht het zover komen, het laatste stukje thuis omgeven met de dierbaren belangrijker is dan met alle toeters en bellen naar een ziekenhuis voor mogelijk nog een kleine verlenging van het leven of in eenzaamheid doodgaan"  

 

We kunnen u niet dwingen om over het ergste scenario na te denken. Dat is aan u. Wat we wel weten uit het verleden is dat het goed werkt om als het nog zonnig is, na te denken over wat te doen als het gaat stormen. Dit gaat beter dan op het moment dat de storm al is losgebarsten (en iedereen in stress is) goede beslissingen te nemen. Het kan dan zomaar zijn dat in de panieksituatie u opgenomen wordt, terwijl later de familie zegt “ dit had vader zo nooit gewild”. Dit geldt nu met name voor het coronavirus, maar er zijn ook andere situaties denkbaar (behandeling voor kanker, een gebroken heup)

 

Wilt u uw behandelwensen vastleggen:

 

Op thuisarts.nl is een keuzehulp: Verken uw wensen voor zorg en behandeling. 

 

kijk dan op deze site bij aanbod/behandelwensen voor het levenseinde. 

https://www.dewaterling.nl/aanbod/levenseinde

 

Post-Intensive Care Syndroom (PICS)

Kennis over het PICS is de laatste jaren toegenomen en uitgebreid onderzocht. Er is een netwerk van specialisten en therapeuten, die hier veel vanaf weten. 

 

Doordat er nu veel mensen met corona (covid-19) op de IC terecht zijn gekomen, is er ook meer aandacht voor het PICS vanuit de huisartsen.

 

Hieronder wat korte informatie en adviezen voor patiënten met PICS.
In Spierdijk zit Maaike Huijser van Reenen, Manueel therapeut en ook sinds kort gecertificeerd voor covid-19.
Ze kan eventueel in samenwerking met diëtiste Louise Groot mensen na een ziekenhuis- of IC-opname begeleiden bij de revalidatie thuis.

https://dietistepraktijklouisegroot.nl/

 

http://www.fysiotherapiekoggenland.nl

 

U kunt een verwijzing bij uw huisarts vragen

 

Patiënten informatie na Corona (Covid-19):

Bij thuiskomst na een ziekenhuis/IC-opname door Corona kunnen er een aantal klachten aanwezig zijn. Dit kan zijn op fysiek, mentaal (geestelijk) en of cognitief (geheugen/aandacht etc) gebied als gevolg van de IC-opname.
Dit wordt ook wel het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

Als u naar huis mag zijn het stellen van kleine doelen belangrijk.
Een klein doel is bijvoorbeeld iets te drinken maken, of een paar stappen meer zetten zonder dat u daarna moet rusten. Vraag niet teveel tegelijk van uzelf.

Hobbys kunnen tijdelijk niet meer aantrekkelijk of uitvoerbaar zijn. Sta dit toe en kijk naar nieuwe mogelijke activiteiten om uit te voeren.

Veel mensen die ernstig ziek geweest zijn maken zich zorgen. Het is normaal als u zich afvraagt of u het thuis en/of op het werk weer aan kunt. Praat hierover met uw naasten.

Uw herstel kan een lange tijd vergen: als u beter wordt en meer gaat doen kan het zijn dat het u allemaal teveel wordt. Hierover praten met uw familie of een goede vriend kan dan helpen. Zoek zo nodig professionele hulp en raadpleeg u huisarts.

Bij PICS kan er sprake zijn van zwakke conditie, spier- en zenuwpijn, slechte eetlust, slaapproblemen, nachtmerries en flashbacks, angst, depressie, snel geëmotioneerd zijn, stress of geheugen- en concentratieproblemen. Voor familieleden met aanblijvende emotionele klachten is PICS-F(amily) beschreven.

Tijdens de revalidatie kan een fysiotherapeut zinvol zijn om u te begeleiden in het herstel proces. Vraag u huisarts voor een geschikte fysiotherapeut.

Meer informatie en instructie filmpjes:
*
In Google zoeken naar NPI REACH

Bron: Intensive Care afdelingen van Netwerk IC Nijmegen & Omstreken, 
revalidatie na IC opname AMC en REACH

 

 

Ondersteuning voor mantelzorgers

De Luisterlijn (0900-0767) om even stoom af te blazen.

De mantelzorglijn (030-7606055) heeft professionals klaarstaan die naast een luisterend oor vooral ook tips en advies aan mantelzorgers geven.

Op de website van MantelzorgNL staat praktische informatie over mantelzorg en corona. https://mantelzorg.nl/

Mantelzorgsteunpunt voor o.a. gemeenten Medemblik en Koggenland is: Helder advies & mantelzorg.  Zij kunnen u helpen de balans in uw leven weer terug te vinden door regeltaken van u over te nemen. http://www.helderadviesenmantelzorg.nl/

Op de website NLvoorElkaar kunt u de hulp die nodig is in typen en kan hij/zij lokaal worden gekoppeld aan iemand die hulp kan bieden. Gemeenten dragen zorg voor duidelijke vindbaarheid van het lokale vrijwilligersnetwerk. https://www.nlvoorelkaar.nl/

 

Pagina 1 van 3

© 2021 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.