Wognum Nieuws

Nieuws Wognum

Wij willen graag zoveel mogelijk “normale” zorg blijven leveren. We moeten echter ook adequate maatregelen treffen om de gezondheid van iedereen te bewaken en de kans op besmetting (ook bij ons op de praktijk) zo klein mogelijk te houden. Dat gaat helaas niet altijd goed samen. We zullen daarom samen met u een zorgvuldige afweging maken hoe we u te woord zullen staan: aan de telefoon, via beeldbellen of toch met een afspraak op het spreekuur in de praktijk.

In de praktijk dient u een mondkapje te dragen, net zoals dat nu vereist is in openbare ruimtes en winkels. Wij verzoeken u deze zelf mee te nemen. Wij dragen in de praktijk ook een mondkapje. Ook vragen we u dan bij de ingang uw handen met alcohol te desinfecteren. Maatregelen die wij allemaal inmiddels maar al te goed kennen.

Net als u hopen ook wij dat we met elkaar op deze manier het aantal besmettingen kunnen terugdringen. Zo beschermen we met zijn allen onze kwetsbaren en blijft ook voor hen “normale” zorg mogelijk.

Zoals uitgebreid in de media is besproken worden de maatregelen in verband met de Corona-crisis geleidelijk aan versoepeld.

In het begin van de Corona crisis waren strenge maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat de ziekenhuizen de zorg voor mensen met COVID-19 niet aan zouden kunnen. Dat er te weinig IC-bedden beschikbaar zouden zijn. Met name ouderen, maar ook mensen met verminderde weerstand zijn extra kwetsbaar en moeten zoveel mogelijk beschermd worden.

De maatregelen hebben gewerkt. Het aantal IC-opnames is gedaald. Daarom kunnen de regels geleidelijk worden versoepeld. Dan zal blijken wat dat voor effect zal hebben op het aantal mensen dat nog COVID-19 zal krijgen en tot hoeveel opnames op de IC-afdelingen dat zal leiden. Afhankelijk daarvan kunnen de maatregelen voorzichtig verder worden versoepeld of, als het toch tegenvalt, weer worden aangescherpt.

Dit proces zal nog heel lang gaan duren en zal heel veel invloed op onze manier van leven hebben. Dat geldt ook voor onze huisartsenpraktijk. Wij hebben snel intensieve maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat te snel te veel mensen besmet zouden raken met COVID-19.

Nu de maatregelen geleidelijk versoepeld worden willen wij ook kijken hoe wij onze zorg voor de mensen van onze praktijk weer kunnen uitbreiden. Dit moet op verantwoorde wijze en met inachtneming van de op dit moment geldende regels.

De indeling en bezetting van de wachtkamer is daarbij aangepast aan bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand regel. Het verzoek aan u is om maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen te komen in de wachtkamer, alleen te komen en zoveel mogelijk buiten te wachten. Wij zullen zoveel mogelijk proberen u op tijd binnen te halen. We willen het aantal mensen in de wachtkamer beperken tot maximaal 4 mensen. Dat betekent ook dat wij maar een beperkt aantal mensen per dag kunnen ontvangen. Veel zal nog steeds telefonisch of via beeldbellen afgehandeld worden.

Wij hanteren de regels ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen die onze beroepsgroep voorschrijft. Voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven immers altijd geboden. Wij willen zowel onze medewerkers beschermen als voorkomen dat wij COVID-19 op patiënten overdragen. Zoals bij meer zorgverleners hebben wij inmiddels ook zieken in ons team gehad. Gelukkig is het aantal beperkt gebleven en zijn ze inmiddels hersteld.

Als u het voor uzelf prettig vindt om een mondkapje te dragen, dan vinden wij dat natuurlijk prima. U dient hier dan zelf voor te zorgen.

 

Wacht niet met klachten! 

Voor vragen of klachten waarvan u vindt dat u er niet of niet langer mee kunt of wilt wachten kunt u een afspraak bij ons maken. Ook als u twijfelt of u wel langer kunt wachten adviseren wij u ons te bellen en dit te bespreken. U kunt een afspraak maken voor een telefonisch consult, een afspraak voor beeldbellen vanuit uw huis of toch op het spreekuur. Wij kunnen hierin meedenken wat in uw geval de beste keuze is.

Wij zullen altijd navragen of er een verdenking/risico op COVID-19 bestaat of niet.

Een voorbeeld van vragen die wij wekelijks vaak krijgen betreft huidafwijkingen. Die kunnen wij goed beoordelen als u ons goede, heldere en scherpe foto’s toestuurt: liefst meerdere foto’s van dichtbij en 1 overzichtsfoto. Op deze website dewaterling.nl vindt u de optie e-consult huid.

Voor beeldbellen kunt u een afspraak maken via onze assistentes. Zij kunnen u uitleggen hoe dat gaat en een afspraak voor u maken. Wij hebben daar tot nu toe goede ervaringen mee.

 

Zo willen wij langzamerhand zoveel als mogelijk weer de zorg die wij kunnen bieden gaan uitbreiden. Uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende landelijke adviezen en regels.

Wij hopen u met dit bericht weer wat duidelijkheid te kunnen geven.

Aarzelt u niet om telefonisch contact met ons op te nemen.

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd met alle beperkingen die ons worden opgelegd. Maar het is goed bedoeld en in ons aller belang. Let goed op elkaar en zorg goed voor elkaar. Zo zullen we proberen zo goed mogelijk deze lange en onzekere periode door te komen.

 

Bent u verkouden, heeft u koorts, keelpijn en/of verminderde reuk of smaak?

Laat u via de GGD NHN testen op de aanwezigheid van het Covid-19 virus (bij voorkeur binnen een week na start van uw klachten)

Telefoonnummer GGD voor het maken van een afspraak: 0800 1202.

De kosten van deze test worden betaald door de overheid.

Bij benauwdheid en ernstig ziek zijn neemt u, zoals u gewend bent, telefonisch contact op met uw huisarts of de Huisartsenpost.

Test om te weten of u een Corona-infectie heeft doorgemaakt?


De beroepsvereniging van huisartsen raadt deze test niet aan. De beroepsvereniging geeft aan dat er nog onvoldoende duidelijk is over de betrouwbaarheid van de uitslag, de eventueel opgebouwde bescherming na een infectie en de kans op een hernieuwde infectie met Corona.

 

Het huidige landelijk beleid ten aanzien van de Corona-crisis maakt dat ook onze praktijk ingrijpende maatregelen heeft moeten treffen om verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken:

  • Patiëntencontacten vinden deze periode vrijwel uitsluitend plaats via de telefoon, de mensen wordt dringend verzocht NIET naar de praktijk te komen.
  • Alleen in geval van spoed zullen wij, NA EERST TELEFONISCH OVERLEG, een afspraak op het spreekuur maken.
  • Alle normale afspraken en controles worden uitgesteld tot na de Corona-crisis.
  • Het advies is bij koorts boven de 38 graden Celsius, hoesten, niezen, keelpijn of kortademigheid tot 24 uur na verdwijnen van de klachten thuis te blijven.
  • Bel de huisarts of huisartsenpost(avond/weekend) als u zieker wordt of kortademiger.
  • Voor oudere mensen boven de 70 jaar en mensen met een chronische ziekte die koorts hebben boven de 38 graden Celsius EN hoesten en/of kortademig zijn geldt dat zij de huisarts moeten bellen of de huisartsenpost. Komt u dan NIET naar de huisartsenpraktijk toe.

 

 

Voor goede informatie over het Corona-virus kunt u kijken op de volgende websites:

 

Voor algemene spoedeisende vragen zijn wij natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar.

 

Het is opvallend en prettig om te zien hoezeer de mensen hiervoor begrip tonen en zich aan dit beleid houden. De ernst van de crisis met ingrijpende gevolgen is ons allemaal meer dan duidelijk.


We hebben zelfs beschermingsbrillen en mondkapjes van mensen ontvangen, die we goed kunnen gebruiken. Hartelijk dank ook voor de gekregen attenties.

 

De Corona-crisis zet ons allen ook aan het denken. Het leven is niet altijd maakbaar en niet alles blijkt oplosbaar of te genezen te zijn. Hoe verdrietig ook, misschien is dit een goed moment om u af te vragen: “wil ik nog wel opgenomen worden als ik getroffen word door het virus? Als ik door andere aandoeningen of een hoge leeftijd een kleine kans op genezing heb. Wil ik dat laatste stukje van mijn leven in het ziekenhuis zijn zonder mijn naasten om mij heen?” Heb het hierover met uw dierbaren en bel ons als u erover wilt praten.

Video gesprekken/beeldbellen met de huisartsenpraktijk

Nu een afspraak op het spreekuur niet mogelijk is en niemand van ons weet hoe lang dit zal duren en de telefonische gesprekken die we nu voeren persoonlijker te maken, zijn wij in onze praktijk bezig beeldbellen met de mensen voor te bereiden. We verwachten dat dit uiterlijk begin april operationeel zal zijn.

 

Tot slot willen wij alle mensen heel veel sterkte wensen in deze moeilijke en onzekere tijd die veel van iedereen vergt.
We hopen op een goede en prettige samenwerking.

René den Heijer en Ilona Bolhuis, mede namens ons hele team.

© 2021 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.