Home

Meteen weten of u naar de dokter moet?

  Start hier het zelfonderzoek! 

Wognum Nieuws

Huisartsenpraktijk Wognum heeft net als voorgaande jaren ook dit jaar het certificaat voor
NHG-Praktijkaccreditering behaald. Dit programma van het Nederlands Huisartsen Genootschap beoordeelt de praktijk op kwaliteit, het leveren van goede en verantwoorde zorg en op bedrijfsvoering.


Op de dag van de accreditatie komt er iemand van het NHG, de accrediteur, een hele dag langs om alles te beoordelen en met de medewerkers te spreken. Daarbij worden ook de door een aantal patiënten ingevulde enquêtes besproken. Hierin kunnen de gevraagde personen hun oordeel geven over de huisartsen en de praktijk, waar wij vervolgens weer van kunnen leren.

Enkele punten die naar voren kwamen:

 • De wachttijd aan de telefoon is natuurlijk altijd een gevoelig punt als er gesproken wordt over de bereikbaarheid van de huisarts. Uit de enquête blijkt dat de wachttijd bij ons duidelijk korter is dan het landelijk gemiddelde. We proberen op drukke momenten de mensen aan de telefoon aandacht te geven maar ook de wachttijd aan de telefoon zoveel mogelijk te beperken.
 • Positieve opmerkingen waren er ook over de bereikbaarheid van de telefoon bij spoed, de gewenste hulp die geboden wordt bij spoed en de informatie over de praktijk.
 • Verschillende mensen gaven aan wel eens moeite te hebben met het feit dat zij geregeld een andere arts krijgen. Wij hebben daar natuurlijk begrip voor, wij hebben er bewust voor gekozen een actieve bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe huisartsen.

Wij zijn blij met het behaalde certificaat, maar nog belangrijker vinden wij het de kwaliteit van de praktijk volgens de landelijk opgestelde kwaliteitsnormen en -eisen door een externe organisatie te laten beoordelen.

We zullen ons de komende tijd weer volop inzetten om ook de volgende keer deze certificering te behalen.

U bent gewend dat u bij ons uw herhaalrecepten kunt inleveren om vervolgens de medicatie bij de apotheek op te halen.

Onder deze recepten bevinden zich ook medicijnen die door de specialisten in het ziekenhuis zijn voorgeschreven. Die kunt u ook bij ons bestellen, behalve wanneer wij van de specialist die het recept heeft voorgeschreven nog geen bericht hebben ontvangen dat dit middel is voorgeschreven of dat er een verandering van bijvoorbeeld de dosering heeft plaatsgevonden. In die gevallen dient u het herhaalrecept bij de specialist aan te vragen.

Dit lijkt omslachtig, maar wij zijn verantwoordelijk voor de voorgeschreven medicatie. Het is van het grootste belang dat u de juiste medicijnen krijgt en wij kunnen deze verantwoordelijkheid alleen nemen als wij op de hoogte zijn van de meest actuele medicatielijst en de doseringen van de medicijnen. Dat is in de eerste plaats voor u als patiënt van belang.
Wij doen ons best, in nauwe samenwerking met de apotheek, om de medicatielijst up-to-date te houden.

Wij hopen dan ook dat u er begrip voor heeft, in de eerste plaats in uw eigen belang, als wij u een enkele keer verzoeken een herhaalrecept bij de specialist aan te vragen, als wij niet op de hoogte zijn van het gebruik van een bepaald medicijn of van een veranderde dosering.

Voet- en handwratten kunnen behandeld c.q. bevroren worden met behulp van stikstof. Stikstof is een vloeibare stof van -180 °C. Deze stof vervliegt (verdampt), waardoor het na aanlevering slechts kort bruikbaar is. Soms moet de behandeling, voor een succesvol resultaat, een aantal keer, met tussenpozen van 1 maand, herhaald worden.

Stikstof kan ook gebruikt worden om andere huidafwijkingen te behandelen, bijvoorbeeld voorstadia van huidkanker. Deze laatste plekjes zijn vaak eerst beoordeeld door één van de huisartsen. Personen krijgen van de huisarts het advies om de plekjes te laten behandelen met stikstof. De afgelopen jaren is met name het aantal personen in de laatste categorie fors toegenomen.

Wat gaat er veranderen?

Tot nu toe hadden wij elke eerste maandag van de maand ‘s middags een inloop spreekuur voor de stikstof behandelingen. Dat zorgt steeds vaker voor een overvolle wachtkamer.

Vanaf heden willen we graag dat u ook voor een stikstofbehandeling een afspraak maakt. Ons doel is hiermee de wachttijd voor u te beperken. Voor de huisartsenpraktijk is het prettig als we weten wie er komen en hoe laat.

Op sommige momenten kan het bij ons erg druk zijn aan de telefoon. Deze momenten zijn erg wisselend en voor ons vaak moeilijk te voorspellen. Wij hebben 4 inkomende telefoonlijnen en 2 extra uitgaande telefoonlijnen, zodat deze de inkomende lijnen niet verstoren/bezetten. Tussen 8 en 9 uur zijn er twee assistentes die zoveel mogelijk telefoontjes proberen te beantwoorden. De wachttijd aan de telefoon zal op deze momenten het kortst zijn. Als alle 4 de inkomende lijnen bezet zijn, dan krijgt u een in gesprek toon. Dat betekent dat het op dat moment heel druk is.

U kunt een afspraak maken voor het telefonisch terugbelspreekuur. De huisarts belt u dan in principe terug tussen 13-14 uur. Mocht dit door drukte of spoedgevallen niet lukken, dat is bij het maken van de afspraak vaak niet te voorzien, dan belt de huisarts u na 16 uur terug. U hoeft dus niet de hele middag thuis te blijven. Daar wij gebruik maken van een telefooncentrale en er meer in- en uitgaande telefoonlijnen zijn, krijgt u in uw telefoonscherm de melding anoniem te zien. Dat is technisch niet anders in te stellen. Sommige mensen nemen geen telefoon aan als er de melding anoniem staat. Weet dan dat u voor ons dan niet bereikbaar bent. Als u weet dat u terug gebeld gaat worden die dag, zorg dan dat u, voor ons, goed bereikbaar bent.

Huisartsenpraktijk Wognum

Wij zeggen hartelijk dank voor uw waardering in ons! En wij willen ook graag van u leren. 

Regelmatig ontvangen wij van diverse patiënten bedankjes in welke vorm dan ook. Wij danken u hiervoor hartelijk. Wij waarderen dit enorm, ook al vinden wij dat wij gewoon ons werk doen.

Toch gaan er ook wel eens dingen niet zoals we graag zouden willen dat ze gaan: een gesprek dat niet verloopt zoals u of wij dat graag zien, of een assistente die zonder respect benaderd wordt door sommige mensen. Hier kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. Een goed gesprek kan de wrijving vaak oplossen en het onderling respect herstellen. Een ding staat voor ons wel als een paal boven water: wij accepteren geen agressie naar één van onze medewerkers.

Waar mensen werken gaat er wel eens iets mis. Ook in onze praktijk, die inmiddels bestaat uit vier huisartsen waarvan twee afgestudeerde artsen in opleiding tot huisarts, vier gediplomeerde doktersassistentes, vier praktijkondersteuners waarvan twee voor chronische ziekten zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en longaandoeningen en twee praktijkondersteuners-GGZ, die psycholoog zijn. Een groot team inmiddels, zodat u ook iets te kiezen heeft.

Helaas horen we soms via via, anoniem, ook minder positieve berichten over onze praktijk. Dat vinden wij jammer, maar op deze manier kunnen wij hier helaas weinig mee.

Daarom willen wij u vragen het ons te vertellen, als u een minder positieve ervaring heeft, zeker omdat wij voortdurend bezig zijn om mogelijke verbeteringen in onze praktijk door te voeren. Bij voorkeur een concreet voorbeeld en niet anoniem, zodat wij  met u uit kunnen zoeken wat er beter had gekund.

Heeft u positieve ervaringen dan horen we dit natuurlijk ook graag, en laat het ook graag anderen weten!

Heeft u andere suggesties dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven.

Wij willen graag van u leren.

Huisartsenpraktijk Wognum

Uw bezoek aan de huisarts

Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

 1. de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
 2. de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
 3. laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft
 4. een rijbewijskeuring die u moet laten doen

Eigen risico

Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico.

Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico. In 2019 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 385 euro.

Het kan zijn dat u met het afsluiten van uw polis hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, van bijvoorbeeld 100 euro.

In dat geval betaalt u zelf de kosten van uw medicijnen of behandelingen tot aan het bedrag van 485 euro. Weet u niet zeker of u een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad. U kunt het ook navragen bij uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt altijd voor zorg uit de basisverzekering. Voor de zorg uit de meeste aanvullende verzekeringen geldt het eigen risico niet. 

Check uw polis

Helaas is het zo dat niet alle zorgverzekeraars met alle ziekenhuizen en andere zorgverleners contracten hebben afgesloten. Een gevolg zou kunnen zijn dat u uw behandeling voor een deel of geheel zelf zou moeten betalen.

Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of andere zorgverlener, check dan uw polis op twee belangrijke zaken:

 1. heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering?
  Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
 2. heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst?
  Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

Dit systeem is bedacht door VWS en de zorgverzekeraars. Wij als zorgverleners vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en willen u hierbij wijzen op de risico’s. Maak een bewuste keuze welke verzekeraar en welke polis u kiest. Wij kunnen niet voor u nakijken of een verwijzing naar een zorgverlener door uw zorgverzekeraar vergoed zal worden.

Ons advies: Neem bij een verwijzing van tevoren contact op met uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid en hiermee uiteindelijk uw eigen keuze naar welke zorgverlener u doorverwezen  kan en wil worden.

Voor meer informatie en links naar de verschillende zorgverzekeraars: www.watzegtmijnpolis.nl

Huisartsenpraktijk Wognum

© 2019 Samenwerkende Huisartsen de Waterling. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.